Konsole pracy

Konsole pracy

Dobre zorganizowanie pracy przekłada się na wymierne jej efekty. Znacznie wydajniej pracuje się, gdy można się skupić na wykonaniu konkretnego zadania. Do tego właśnie w systemie c2a są konsole pracy. Dzięki nim Agent będzie mógł się maksymalnie skupić na tym, co ma do zrobienia.

Konsola Połączeń - Interfejs tej podstawowej konsoli do pracy, to lista rekordów z klikalnymi numerami. Agent ma możliwość wyboru konkretnej kampanii, taki sposób procesowania pozwala zunifikować obsługę i umożliwić pracę agentom, z poziomu jednej listy - na wielu bazach jednocześnie. Agent wybiera konkretny rekord z listy. Nie ma narzuconej kolejności wykonywania połączeń, i nie musi pracować według określonego porządku. Może swobodnie wykonywać rozmowy z dowolnego miejsca listy. System c2a po kliknięciu na numer danego rekordu, natychmiast inicjuje połączenie.

Konsola Agenta - przy dużych bazach rekordów kampanii i konieczności użycia scenariusza rozmowy, konsola połączeń jest niewystarczająca.
Połączenia w przypadku dużych baz muszą być przeprowadzane w określonym porządku, a agent powinien mieć do dyspozycji szereg funkcjonalności, związanych z obsługą danego rekordu. Tutaj właśnie, świetnie sprawdza się konsola agenta.

System c2a jest idealny dla Twojej firmy?

Świetnie! Kliknij w poniższy link i złóż zamówienie.

 

Zamawiam