Grafik pracy

Grafik Pracy

Jeśli biuro Contact Center pracuje w trybie zmianowym konieczne jest automatyzowanie i odzwierciedlenie systemu zmianowego w systemie CRM. W systemie c2a służy do tego moduł grafiku pracy, w którym możliwe jest określenie interwałów czasowych na dni tygodnia i przedziały godzinowe.

Wykorzystując grafik pracy mamy możliwość planowania czasu zalogowania agenta w kolejce w ramach interwałów, śledzenie obecności agentów, poprzez oznaczanie urlopów i zwolnień, czy wreszcie możliwość określenia zastępstwa dla agenta na czas nieobecności.

System c2a jest idealny dla Twojej firmy?

Świetnie! Kliknij w poniższy link i złóż zamówienie.

 

Zamawiam