Nagrywanie połączeń

Nagrywanie połączeń

Kwestie prawne i ew. spory, których źródłem jest przeprowadzona rozmowa telefoniczna, można rozwiązać, tylko odtwarzając jej przebieg. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest w tym przypadku nagranie połączenia.

W systemie c2a każda przeprowadzona rozmowa może posiadać nagranie, które można pobrać bezpośrednio z listy połączeń. Nagrane połączenie może ponadto posiadać notatkę stworzoną przez agenta i/lub supervisora i zawierać wybory dokonane przez dzwoniącego w interaktywnym menu głosowym. Komplet informacji zgromadzonych na temat każdego połączenia, pozwoli w bezproblemowy sposób rozwiązywać wszelkie kwestie sporne.

Nagrywanie nie jest obligatoryjne dla każdego połączenia i może być konfigurowane na wszystkich poziomach. Nagrywane może być każde połączenie, tylko pochodzące z wybranych źródeł, aż do wybranych połączeń na koncie danego agenta. Retencja przetrzymywania nagrań może być określona co do dnia.

System c2a jest idealny dla Twojej firmy?

Świetnie! Kliknij w poniższy link i złóż zamówienie.

 

Zamawiam