Panel klienta

Panel klienta

Każdy rekord wprowadzony w systemie c2a jako klient na koncie danej organizacji, może uzyskać dostęp do swoich danych w celu ich poglądu i uzupełnienia.

Udostępniony może zostać mu login oraz hasło umożliwiające zalogowanie się i wykonanie powyższych czynności.

Funkcjonalność ta pozwala nadając tylko login i hasło na zaoferowanie swoim klientom w pełni funkcjonalnego panelu klienta, z dostępem do listy otwartych ticketów, umów czy rozliczeń. Klient logujący się przez panel klienta systemu c2a, ma podgląd i możliwość pobrania tylko tych danych, które zostaną mu udostępnione.

System c2a jest idealny dla Twojej firmy?

Świetnie! Kliknij w poniższy link i złóż zamówienie.

 

Zamawiam